Yrittäjyys- ja johtamiskoulutusta verkostoille ja tiimeille oppisopimuksella maksuttomasti. Alustava aikataulu maaliskuu – joulukuu 2024.

Kehitä johtajuuttasi!

Onko sinulla valmentava johtamisote ja katse tulevaisuuteen? Koulutus on johtajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja pysyä mukana johtajuuden uusissa trendeissä. 

Toimimme yhä vahvemmin verkostoissa ja muodostamme tiimejä niin asiakkaiden, kumppaneiden kuin alan toimijoiden kesken. Verkostotyö vaatii työkaluja, jotka edistävät innovointia ja yhteiskehittämistä. Verkostotyön ja palvelujen visualisointi edistää yhteisöllisyyttä ja sitoutumista – tulevaisuuden menestystekijöitä.

Suosittu johtamisen ja yritysjohtamisen tuntikinto JYEAT antaa sinulle loistavan mahdollisuuden kehittää johtamisen taitojasi omassa työyhteisössäsi.

Asiakkuuksien johtaminen

Koulutuksen rakenne ja aikataulu

Verkossa toteutettavat opinnot
Teams klo 9:00-15:00

Kick-off päivässä pääsemme tutustumaan toisiimme, opiskelutekniikoihin ja saamme hyvän alun johtajuuden kehittämispolulle.

Rohkean ja uudistuvan kulttuurin avulla ratkaistaan usein yrityksen menestys.
Koulutuksessa opit tekemään näkyväksi yrityskulttuurin ja sen kehittämiskohteet. Innostava tekeminen, aito vuorovaikutus ja sosiaalisesti turvallinen ympäristö auttavat yritystä rakentamaan ympäristön, joka viestii vetovoimaista yritysbrändiä. Lisäksi sitoutuneen organisaation? avulla rakennetaan asiakkaalle kokemus, jossa on hyvä työskennellä.

Yrityksen on jatkuvasti kehitettävä myös yrityskulttuuria, osana strategiaa. Tiimit, henkilöstö, sidosryhmät, sekä yrityksen yhteiset tavoitteet, rakentavat pohjan strategiatyölle, jossa  yrityksen menestystekijät tehdään näkyväksi.  Koulutuksessa rakennamme yrityksen strategiaprosessin pala  palalta ja saamme työkaluja sen johtamiseen.

Mikä on yritystoiminnassa tärkeämpää kun talouden johtaminen? Koulutuspäivässä opimme johtamaan taloutta osana yrityksen kehitystä ja kasvua.

Löytöretki johtajuuteen. Tutustumme eri johtamistyyleihin, erilaisuuden johtamiseen, sekä siihen, millaiseksi johtajaksi haluamme kasvaa. Johtajan on hyvä tunnistaa omat vahvuutensa ja rakentaa johtajuus niiden mukaan. Koulutuksessa opit johtajan kehityksen askeleet ja pääset vahvistamaan omaa johtajuutta.

Kehittämisen avain, missä olemme nyt? Huolellisen nykytila-arvion avulla kehittäminen kohdentuu oikeisiin asioihin ja tuottaa paremman tuloksen.

Miten voi päästä perille ilman karttaa? Strategiakartan avulla määritellään reitti tavoitteisiin Kartan avulla hahmotat yrityksesi toiminnan kokonaisuutena ja ymmärrät, mihin toimintoihin tulee panostaa. Huomaat myös, mitkä toiminnat on hyvä siirtää odottamaan niille sopivaa hetkeä tai resurssia. Myös “ei” on strateginen valinta.

Kehittämistyö on jatkuvaa. Kun strategia on suunniteltu ja visualisoitu, pystymme määrittelemään ja aikatauluttamaan myös kehittämisen kulmakivet. Yksi yrityksen tärkeistä työkaluista on ennakointi, ja sen avulla pystymme viemään strategiaa hallitusti eteenpäin.
Kehittämistyön ja tavoitteiden mittarit helpottavat meitä vastaamaan tärkeisiin kysymyksiin: mistä tiedämme, että olemme onnistuneet? Mikä silloin on toisin?

Hyvä suunnitelma vaatii vahvaa johtamista ja se jalkautetaan viestinnän avulla.
Koulutuksessa käymme läpi ne strategiakartan pisteet, jotka edellyttävät viestintätoimenpiteitä. Pohdimme myös viestinnän eri tapoja ja vahvistamme tiimin vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Viestintä on yhteisöllisen tekemisen ja tavoitteisiin sitoutumisen tärkein työkalu. Jokaisen tiimiläisen, johtajankin, on myös osattava esiintyä ja viestiä vakuuttavasti.

Mikään yritys ei toimi ilman verkostoja. 
Tässä koulutuksessa teemme verkostomme näkyväksi ja pohdimme verkoston hyötyjä ja toimivuutta niin strategian kuin kasvun näkökulmasta. 
Opit myös tiimin rakentamisen peruselementit. Arvostus, vastuu, vapaus ja oikeat ihmiset oikeisiin rooleihin, lisättynä yhteisillä tavoitteilla = toimiva tiimi. Koulutuksessa tutustutaan tiimidynamiikkaan,  unohtamatta tiimin strategista merkitystä. strategista merkitystä.

Tunnemmeko asiakkaamme? Onnistuneen myynnin avain on asiakastuntemus. Jos emme tiedä ketä tavoittelemme, miten löydämme hänet tai yrityksen?? Ihanne Asiakkaan määrittely ja hänelle suunniteltu ostopolku auttaa asiakasta ostamaan. Sujuva ostaminen on hyvää palvelua asiakkaalle, jolloin se nostaa myös asiakastyytyväisyyttä.

Koulutuksen päätösseminaarissa pidetään yrityspresentaatiot ja esitellään johtamisen koulutukseen osallistuneiden kehittämisprojektit.

Koulutuksen sisältö

Johtajana toimiminen
Strategiatyön johtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Koulutus antaa sinulle:
Verkostojen ja tiimin johtaminen

Yhä useammin yrityksen strategiaan liitetään tiimityöskentely, jolloin strategian toteuttamiseen ja johtamiseen tarvitaan monipuolisia ketteriä johtamistaitoja. Verkostoyrittäjäakatemian johtamiskoulutuksessa saat käytännönläheistä koulutusta johtamistyön trendeistä ja peruspilareista. 

Ilmainen koulutus oppisopimuksella!

Lisätietoja oppisopimuksesta: 

Petra Pulkkinen +358 50 535 2776

Tule mukaan!

Kysy mitä vaan,
vastaamme mielellämme!

Haluatko mukaan koulutukseen?